Зробити стартовою Внести до закладок Контакти Карта сайту Русский English    
Реклама

:: Наша бібліотека::
Правила | Статті | Безкоштовні каталоги | Програми | Законодавство
Шпалери робочого столу | Фотогалерея порталу | Гумор |
Всі розділи статей >>Нумізматика >>Інша нумізматика
Кількість переглядів статті - 3474

Еволюція грошей

На ранніх етапах розвитку людського суспільства відбувався безпосередній обмін товару на товар. Спочатку, це був обмін надлишку деяких продуктів у первісних людей. Так з'явилася проста, випадкова, або одинична, форма вартості:

ХтоваруА=УтоваруВ.

Товар А відіграє важливу активну роль, виражаючи свою вартість у товарі В. Тому перший товар знаходиться у відносній формі вартості. Товар В виконує пасивну роль, оскільки служить вираженню вартості першого, протистоїть йому як еквівалент. Тому він перебуває в еквівалентній формі вартості. Якщо поміняти товари А і В, то суть простої форми власності не зміниться. Зміниться лише роль товарів.

Еквівалентна форма власності має 3 особливості:

  1. Споживча вартість товару-еквівалента безпосередньо виражає свою протилежність - вартість. Наприклад: при зважуванні предметів люди користуються терезами, на одну шальку яких кладуть предмет, а на іншу - гирі. До уваги береться тільки вага гирі.
  2. Конкретна праця, втілена в товарі-еквіваленті, виражає свою протилежність - абстрактну працю, затрачену на виробництво іншого товару.
  3. Приватна праця виробника, який створив товар-еквівалент, є її прямою протилежністю - безпосередньо суспільною працею.

Це свідчить про те, що вартість може бути виражена у робочому часі.

Розвиток суспільного поділу праці, відділення скотарства і землеробства, сприяв подальшому розвитку товарних відносин. Відбувся перехід від випадкового, епізодичного обміну до регулярного, а також перехід від простої, випадкової, або одиничної, форми вартості до повної, або розгорнутої. Її можна виразити так:

ХтоваруА=УтоваруВ, чи =ZтоваруС, чи = QтоваруD.

Повна форма власності не розв'язує суперечності між споживчою вартістю і вартістю, між конкретною і абстрактною працею, що міститься в товарі. Відбувається перехід від повної, або розгорнутої до загальної форми власності.

Поступово із загальної маси товарів стихійно виділялись такі, які почали відігравати роль головних предметів обміну. В одних місцевостях була худоба, в інших - зерно, в третіх - хутро. В одного і того ж народу в різні часи, на різних місцевих ринках і різних народів в один і той же час існували різні найбільш ходові товари, які виконували роль загального еквівалента. Це свідчило про перехід до загальної форми вартості, яка може бути представлена так:

ХтоваруА,УтоваруВ, ZтоваруС, QтоваруD...=NтоваруЕ.

Загальна форма вартості - це така форма при якій безлічі товарів, які перебувають у відносній формі власності, відповідає один товар, який знаходиться в еквівалентній формі вартості.

Так з'являється замість численних еквівалентів один, на який усі товаровиробники обмінюють свої товари, а його обмінюють на потрібні їм товари. В умовах грошового обігу, ґрунтувався на одночасному використанні кількох еквівалентів, які становили фіксовану систему. З розвитком рабовласництва складовим елементом такої системи стало використання рабів. У стародавніх норвежців співвідносилися три елементи: раби, корова, зброя. Раби як загальний еквівалент у різні часи використовувався у античних народів, на Близькому Сході, у Центральній Африці.

Другий великий суспільний поділ праці - відокремлення ремесла від землеробства - супроводжувався вдосконаленням загального еквівалента. Найдосконаліший його вид - худоба, хутро, раби - змінюється еквівалентами, який властиві вагові характеристики, подільність, сполучність, однорідність (хліб, маїс, оливкова олія, чай, сіль тощо).

У процесі історичної еволюції товарного виробництва і товарного обміну відбувається перехід від загального обміну до грошової форми обміну і відповідно - від загальної форми власності до грошової.

Відмінність між загальною і грошовою формами вартості полягає в тому, чи закріпилась роль загального еквівалента за одним товаром. Відбувається перехід до грошової форми вартості. Золото стало загальним еквівалентом лише в середині ХІХ ст. Цьому передував тривалий процес поступової заміни товарів, які виконували роль товарних грошей, металами: залізом, оловом, свинцем, міддю, сріблом, золотом. Залізні гроші використовували стародавні спартанці, бритти, японці, деякі африканські народи. Олов'яні вживалися в стародавній Мексиці, Римській імперії, середньовічній Англії, на острові Ява. Мідні - у стародавньому Китаю та стародавньому Римі. Свинцеві кульки використовувалися у Північній Америці. Срібні гроші - на рубежі ІІІ-ІІ тисячоліть до н.е. в Китаї, Персії та Месопотамії. Перші золоті монети запровадив лідійський цар Гігес (VII ст. до н.е.).

Слово "монета" вперше з'явилось як титул богині Анони в 279 р. до н.е. В Римі при її храмі карбувалися гроші. Протягом багатьох століть функцію загального еквівалента відігравало срібло, яке поступилося місцем золоту. Довгий час у різних країнах використовували обидва благородні метали. При цьому між ними існувало суворо визначене кількісне співвідношення. Англійська грошова одиниця фунт стерлінгів раніше була повноваговим фунтом срібла, про що свідчить її назва. Остаточно загальним еквівалентом золото було визнане в основних країнах Європи в середині ХІХ ст., дещо пізніше - в Німеччині, в Росії - лише в кінці ХІХ ст., де золота валюта була встановлена реформою 1897 р.

Потім саме золото виконувало роль грошей. Це пояснюється тим, що завдяки своїм властивостям воно придатніше для виконання суспільної функції загального еквівалента.

Золото - товар, але, як гроші незвичайний. Монопольне використання золотом ролі загального еквіваленту означає, що його споживна вартість є безпосереднім втіленням вартості всіх товарів; затрачена на його виробництво конкретна праця є безпосереднім втіленням абстрактної загальнолюдської праці, а затрачена на його виробництво приватна праця - безпосереднє втілення суспільної праці.

Золото як гроші, поряд зі своєю звичайною споживчою вартістю набуває додаткової споживчої вартості, пов'язаної з його унікальними природними властивостями. Це додаткова споживна вартість полягає в здатності грошового товару обмінюватись на всі інші товари, тобто мати загальну споживну вартість.

Гроші - це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як в загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати.

Відповідно до рішень міжнародного валютного фонду з 1 квітня 1978 р. золото вилучено з грошового обігу, і скасовано ґрунтування на ньому офіційної ціни валюти. Але золото продовжує залишатись особливим товаром, який легко конвертується в будь-яку валюту. З 1971 по 1995 роки світові ціни на зливкове золото зросли на вільних ринках більш як у 10 разів. Це підняло прибутковість існуючих золото розробок та дало змогу поновити розробки, раніше не рентабельні. Різко зріс видобуток золота у світі. З розвитком виробництва і обігу товарів, ринкового господарства в цілому відбувалися як кількісні так і якісні зміни у функціонуванні грошей, що привело нині до демонетизації золота. У розвинутому товарному господарстві гроші у вигляді золота як загальний еквівалент виконували 5 функцій:

  1. Міри вартості: у Росії після реформи 1897 р. грошовою одиницею став рубль, який містив 0,774234 гр. чистого золота; у США масштабом цін є долар, який після реформи 1973 р. і до скасування його золотого паритету (вмісту) 0,736736 гр. чистого золота. У багатьох країнах фіксована вага металу визначала назву грошових одиниць. З часом вони перестали відповідати одна одній. Це було пов'язано з введенням іноземних грошей, із заміною одного металу як загального еквівалента на інший (в Англії фунт стерлінгів почав прирівнюватись до золота і це вже не був фунт, а 1/15 чи 1/16 фунта), з фальсифікацією монети, коли держава навмисне зменшувала ваговий зміст грошової одиниці.
  2. Засіб обігу: в багатьох країнах почали випускати неповноцінні гроші, замінюючи золото на срібло, мідь, псувати монети, тобто зменшувати їх металевий зміст. Потім з'явились паперові гроші. Появу прообразу паперових грошей можна віднести до І тис. до н.е. У Китаї з'явились гроші із шкір білих оленів. Усі білі олені були у власності імператора. У ХІІІ ст. Марко Поло побачив у Китаї гроші, виготовлені із перетвореної в драглі внутрішньої частини деревної кори (паперу). Мали форму чотирикутних частинок з особливими знаками та печатками, різну купівельну спроможність і були обов'язковими до приймання. Широкого розповсюдження паперові гроші набули лише в кінці XVII- на початку XVIII ст. На заході вперше були випущені в британських колоніях Північної Америки (штат Масачусетс). Спочатку кількість паперових грошей була обмежена, і тому вони мали високу представницьку вартість. Під час війни колонії з метрополією їх випуск різко збільшився, відбулося значне знецінення паперових грошей (в 10 разів). В Західній Європі паперові гроші ввійшли в обіг у Франції у 1716р. - 1721р. Багато випускалось так званих асигнатів під час Французької революції та в перші роки після неї (1789-1797 рр.). паперові гроші функціонували у США з 1775 по 1780 р. у вигляді континентальних грошей, у вигляді грінбеків - 1861-1879, не розмінюваних на золото банкнот у Англії 1797-1815 рр. В Австрії паперові гроші появилися з 1762 р., в Росії - 1769р., в Італії - 1866р., в Прусії - 1806р. Держава використовує паперові гроші як замінник повноцінних грошей.
  3. Засіб нагромадження.
  4. Засіб платежу.
  5. Світові гроші: золото залишається твердими і бажаними для всіх країн світовими грошима, надійним гарантом в міжнародних розрахунках. У ХХ ст. у товарному виробництві і обігу існувало 4 типи загального еквіваленту: товарно лічильний (худоба, раби, прикраси), товарно ваговий (рослини), метало карбований (металеві гроші у вигляді монет) і емісійний (різні знаки вартості на спеціальному папері з певною атрибутикою). У сучасних умовах набув поширення новий тип загального еквіваленту - депозитноелектронний. Він втілений у банківських депозитах, кредитних картках і електронних грошах.
Ви можете добавити свій коментар

Ваше iм'я:   Ваш пароль:

Коментар:


 

Ваш профайл


Експертиза
Опитування
ЛiчильникиУкраинская Баннерная Сеть

Контекстна реклама компьютерные программы прикарпатский порталукраинский проектмонеты Украиныстудія дизайнумужской порталкопірайтингкомпьютеры и комплектующиереклама в Українінерухомістьбанерна рекламатуризм в Карпатахсайт для жіноквеб дизайнкупівля та продаж лінківреклама в Інтернетіреклама для жінокжіночий порталісторія Українисайт для чоловіківукраїнська рекламаНовиниПогодаАвто Спорт Реферати Аукціон ТуризмМобільний світФорумОголошенняКаталогРекламаГороскопиПошта РоботаЧатиМагазинФiнансиПошукКомп'ютериЛистівкиЗнайомстваБлогиАнекдотиМузикаФотоРадіоМистецтвоХобіРозсилкиРайониВідеоАкціїТелегiдБiблiотекаIсторiяМагазиниТоп 100

© www.ukrcol.com 2006-2007. Всі права застережено.При використанні матеріалів проекту активне гіперпосилання на www.ukrcol.com обов'язкове!